Solmyr - H3M File Manager
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

29 wiersze
329 B

 1. **/*.o
 2. **/.*.swp
 3. **/Makefile
 4. **/Makefile.in
 5. autom4te.cache/
 6. aclocal.m4
 7. config.log
 8. config.status
 9. configure
 10. compile
 11. depcomp
 12. inc/config.hpp
 13. inc/config.hpp.in
 14. inc/stamp-h1
 15. install-sh
 16. install/
 17. intltool-extract.in
 18. intltool-merge.in
 19. intltool-update.in
 20. missing
 21. po/Makefile.in.in
 22. po/POTFILES
 23. po/fr.gmo
 24. po/stamp-it
 25. src/.deps/
 26. src/solmyr